.
จัดส่งฟรี

ทุกรายการเมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

.
ยินดีต้อนรับ
Connect with Facebook

World Milk Day (วันดื่มนมโลก)

วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) โดยองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization: FAO) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในการดื่มนม

วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว

            วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี สำหรับชาวไทยถือเป็น "วันขึ้นปีใหม่" ของไทยและเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยทั่วไปในวันนี้ชาวไทยมักเรียกว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน เพื่อให้ลูก ๆ หลาน ๆ กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

วันช้างไทย     วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันช้างไทย” โดยเป็นการริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่าง องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น 

กิจกรรม PlanToys A-math ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ภาคใต้


กิจกรรม PlanToys A-math ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ภาคใต้


     เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรมการแข่งขัน PlanToys A-math ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ภาคใต้ ซึ่งแปลนทอยส์ ได้ร่วมกับ โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกันตันพิทยากร เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป :ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ( กว่า 300 คน )


     แปลนทอยส์ ของเราได้ให้การสนับสนุนโล่รางวัลและเหรียญรางวัล รวมถึงเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกรุ่น และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอน ด้วย แปลนทอยส์เชื่อว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ของเราได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนได้อย่างมีระบบ และใช้หลักการและเหตุผล ในการชี้นำให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้ได้

Valentine's Day

 

     During the Middle Ages, Saint Valentine became the patron saint of love and lovers in England and France. In 498 AD, when Pope Gelasius decided to put an end to pagan celebration of Feast of Lupercalia, he declared that the 14th of February be celebrated as St. Valentine’s Day. Some scholars, however, say that romance was linked with Valentine’s Day because of the popular belief in England and France during the Middle Ages that birds began to start looking for their mate from the 14th of Febuary.

Items 1 to 5 of 59 total

per page
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 12