.
จัดส่งฟรี

ทุกรายการเมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

.
ยินดีต้อนรับ
Connect with Facebook

ทศวรรษที่ 4 แห่งการสร้างสรรค์

 

แปลนทอยส์มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาของเล่นไม้คุณภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี เป็นพันธกิจสำคัญยิ่งที่บริษัทหนึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและมนุษยชาติให้ไปในทาง ที่ดีขึ้น ด้วยความล้ำสมัยในมาตรฐานการออกแบบของเล่น และกระบวนการผลิตของเล่น แปลนทอยส์เป็นบริษัทแรกของโลกที่ใช้ไม้ยางพาราปลอดสารพิษมาผลิตเป็นของเล่นที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการของเด็ก มีความปลอดภัยทั้งต่อเด็ก และธรรมชาติ เราเป็นผู้ผลิตของเล่นชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบและวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อลดของเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดหรือจนกระทั่งไม่มีเหลือทิ้งเลย

แปลนทอยส์เดินหน้าปรับเปลี่ยนวิธีการ จากการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยีน โดยริเริ่มสร้างรากฐานทางความคิดผ่านวิธีเล่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Play) ของเล่นของเราปลูกฝังความใกล้ชิดกับธรรมชาติจากการเล่น เด็กๆ จะเติบโตขึ้นพร้อมความรู้ การเห็นคุณค่า ความพร้อมที่จะร่วมเอาใจใส่ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต โดยพวกเขาจะรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ แปลนทอยส์ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยยึดมั่นจัดจำหน่ายของเล่นไม้ที่ให้คุณค่าทั้งความงามจากรูปลักษณ์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยปรัชญาของบริษัท ปัจจุบันเราได้ขยายสาขาไปทั่วทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย

 

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
114/1 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทร: +66(0) 2237-9070
แฟกซ์: +66 (0) 2237-5790

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30